Ecofin Audit Service

 • Romana
 • Русский
 • English (United States)
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

Evenimente

Sample imageÎntre 05 şi 07 decembrie 2012, în premieră pentru Republica Moldova va avea loc Reuniunea a 119-a a Asambleii Generale a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ). Concomitent, îşi va începe lucrările Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova cu genericul ”Managementul şi produse de calitate cu/ prin oameni de calitate” consacrată atât problemelor actuale de management, asigurării calităţii produselor alimentare şi a serviciilor în domeniul învăţământului, cât şi nivelului calităţii vieţii în general.(Citiţi mai mult...)
Sample imagePreşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, Directorul general al Firmei de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL, redactorul-şef al revistei "Fin-Consultant", economistul, dl. Ion Prisăcaru a semnat un nou volum original, proaspăt apărut la editura ”Gunivas” - ”Revenire la rădăcini”. (Citiţi mai mult...)
Sample imageÎn luna martie 2012, Firma de audit "Ecofin-Audit-Service" SRL, a devenit membru - partener în reţeaua internaţională Crowe Horwath International (Citiţi mai mult...)

Vă salutăm la pagina web a Firmei de audit "Ecofin-Audit-Service"!

Stimate doamne şi stimaţi domni,
Oferta noastră, ce este expusă mai jos în această pagină, este adresată companiilor cointeresate de utilizarea raţională a timpului de lucru al colaboratorilor, de reducerea substanţială a riscurilor fiscale şi de folosirea mai eficientă a mijloacelor financiare. Sîntem încrezători, că Dumneavoastră, de asemenea, faceţi parte din acest grup.

Ne exprimăm satisfacţia de a face cunoştinţă şi sperăm să vă fie de folos:

 • conducătorilor de companii, pentru a oferi concurs la soluţionarea problemelor ce ţin de contabilitate şi finanţe;
 • utilizatorilor de referinţe (dări de seamă, rapoarte), în special - pentru investitori, în vederea efectuării auditului şi pentru consolidarea încrederii în veridicitatea rapoartelor companiei ce vă interesează;
 • contabililor-şefi şi contabililor, pentru a vă oferi suport, a vă ajuta sau a vă substitui în situaţiile de criză.

Noi avem siguranţa că orice situaţie poate fi depăşită şi sîntem pregătiţi să lucrăm alături de dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră şi în locul dumneavoastră, pentru a găsi soluţiile optime întru satisfacţia generală.

Ţinînd cont de specificul problemelor cu care se confruntă potenţialii Clienţi ai Companiei, „Ecofin-Audit-Service” şi-a propus chiar din primele zile de activitate să opteze pentru deservirea complexă totală a Clienţilor. Evoluînd împreună cu piaţa de audit, de evaluare şi consulting, şi tinzînd a corespunde nivelului principalelor grupuri internaţionale de audit-consuting, noi acţionăm în vederea extinderii spectrului de servicii proprii şi de ameliorare a calităţii acestora. Noi sîntem centraţi pe protecţia maximă a intereselor clientului, la satisfacerea tuturor necesităţilor lui şi asigurăm un coraport preţ-calitate avantajos pentru client.

În activitatea de prestare a serviciilor sale, compania „Ecofin-Audit-Service” colaborează armonios cu organele de stat, cu întreprinderile de bază din cadrul ramurii, precum şi cu întreprinderile medii şi mari cu diverse forme de proprietate şi genuri de activitate şi, de asemenea, cu diverse fonduri şi organizaţii nonguvernamentale în conformitate cu Acordurile de conlucrare.

Deviza companiei proclamă: „Eficacitate, Stabilitate, Securitate în afaceri”. Sîntem gata să împărţim cu dumneavoastră capitalul nostru intelectual.